طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیپرداخت وام ازدواج به 100 هزار نفر
پرداخت 17 میلیارد تومان وام ازدواج

بانک ملی ایران از ابتدای سال 95 تا پایان شهریورماه، 418 هزار و 300 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش حدود 10 هزار و 680 میلیارد ریال پرداخت کرده است.


بانک ملی ایران, وام ازدواج

خبرگزاری ایسنا: بانک ملی ایران از ابتدای سال 95 تا پایان شهریورماه، 418 هزار و 300 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش حدود 10 هزار و 680 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

طی این مدت  بانک ملی ایران مبلغی حدود 520 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی اعطا کرده است.

این بانک در بخش ازدواج و تامین جهیزیه نیز به حدود 100 هزار نفر از جوانان کشور، نزدیک به 8 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرد.

همچنین ظرف مدت مذکور، بیش از یک هزار و 800 میلیارد ریال تسهیلات کارگشایی، بالغ بر 546 میلیارد ریال جهت رفع احتیاجات ضروری، بیش از 343 میلیارد ریال در بخش مشاغل خانگی، حدود 20 میلیارد ریال در بخش تعمیر مسکن، نزدیک به 11 هزار و 500 میلیارد ریال در بخش درمان و بیماری و بالغ بر 4 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات دانشجویی پرداخت شده است.

پرداخت وام ازدواج ماهانه به 100 هزار نفر
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات