طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

بین المللرئیس سابق پارلمان برزیل دستگیر شد
رئیس جمهور سابق فرانسه خواستار احداث دستگیرگاه های خاص برای مظنونین امنیتی شد

رئیس سابق پارلمان برزیل به اتهام فساد مالی دستگیر شد.

رئیس سابق, بازداشت, فساد مالی, رئیس سابق پارلمان برزیل بازداشت

رئیس سابق, بازداشت, فساد مالی, پارلمان برزیل, بین الملل
به نقل از ؛ به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، پلیس فدرال برزیل روز چهارشنبه «ادواردو کانیا» رئیس سابق پارلمان این کشور را به اتهام فساد مالی دستگیر کرد.

این فرد پیشتاز حرکت منجر به استیضاح «دیلما روسف» رئیس جمهور سابق برزیل بود.

کانیا در برازیلیا پایتخت برزیل و در ارتباط با تحقیق از کمپانی نفت دولتی پتروبراس دستگیر شده است.

وی به دریافت رشوه پنج میلیون دلاری در ارتباط با قرار دادهای مربوط به خرید دو دستگاه حفاری برای این کمپانی نفت، متهم است.

توضیحات رئیس سازمان سابق جهاد کشاورزی کرمانشاه در باره دستگیرش
facebook google telegram twitter whatsApp