طاها پخش

ورزشیاز کتک خوردن معاون باشگاه در تمرین استقلال تا حضور مارچلولیپی در تهران
خوردن جوجه کباب در تمرین استقلال ممنوع شد

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چاپ امروز پنجشنبه بیست و نهم مهر به مسائل متفاوت ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

به نقل از گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چاپ امروز پنجشنبه بیست و نهم مهرماه به مسائل متفاوت ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

ایران ورزشی, روزنامه پیروزی, روزنامه هدف, کتک خوردن معاون باشگاه تمرین استقلال مارچلولیپی تهران

ایران ورزشی, روزنامه پیروزی, روزنامه هدف, روزنامه نود, استقلال جوان, روزنامه های ورزشی, خبر ورزشی, همشهری ورزشی, روزنامه قدس ورزشی

خبر ورزشی, همشهری ورزشی, روزنامه قدس ورزشی, کتک خوردن معاون باشگاه تمرین استقلال مارچلولیپی تهران


روزنامه قدس ورزشی, ایران ورزشی, روزنامه های ورزشی, کتک خوردن معاون باشگاه تمرین استقلال مارچلولیپی تهران


ایران ورزشی, روزنامه قدس ورزشی, همشهری ورزشی, کتک خوردن معاون باشگاه تمرین استقلال مارچلولیپی تهران


خبر ورزشی, روزنامه های ورزشی, روزنامه نود, کتک خوردن معاون باشگاه تمرین استقلال مارچلولیپی تهران


استقلال جوان, روزنامه نود, خبر ورزشی, کتک خوردن معاون باشگاه تمرین استقلال مارچلولیپی تهران


روزنامه هدف, ایران ورزشی, استقلال جوان, کتک خوردن معاون باشگاه تمرین استقلال مارچلولیپی تهران

تمرینات اختصاصی جونز برای 4 آبی پوش / جلسه فوری هیئت مدیره باشگاه استقلال
facebook google telegram twitter whatsApp