طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

نمایی زیبا از طبیعت شهرستان سربی افغانستان
فیلم طبیعت زیبا و رویایی شهرستان سروآباد

سروبی یکی از شهرستان های افغانستان است که از طبیعت زیبایی برخوردار است.

به نقل از ، تصاویر زیبایی که مشاهده می کنید نمایی از طبیعت زیبا و شگفت انگیز شهرستان سروبی در شرق افغانستان است.ولایت کابل, شهرهای افغانستان, طبیعت زیبای افغانستان, نمایی زیبا طبیعت شهرستان سربی افغانستان

ولایت کابل, شهرهای افغانستان, طبیعت زیبای افغانستان, ولسوالی سربی

ولایت کابل, طبیعت زیبای افغانستان, ولسوالی سربی, نمایی زیبا طبیعت شهرستان سربی افغانستانفیلم نمایی بسیار زیبا از طبیعت روستای اورامان
facebook google telegram twitter whatsApp