طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

آخرین روز هفته آسمان صاف تا قسمتی ابری
قبل بینی آسمان صاف تا قسمتی ابری، وزش باد و غبار رقیق

اداره کل هواشناسی فارس آسمان استان را صاف تا قسمتی ابری اعلام کرد.

هفته, مهر, آسمان صاف, آخرین هفته آسمان صاف قسمتی ابری

هفته, مهر, آسمان صاف, آخرین روز, شیراز
به نقل از از ؛ اداره کل هواشناسی فارس آسمان استان را صاف تا کمی ابری در برخی مناطق با غبار محلی، گاهی وزش باد متوسط پیش بینی کرد.

آسمان مازندران ، صاف تا قسمتی ابری
facebook google telegram twitter whatsApp