طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازیعکس های قبرستان تانک ها در روسیه
تصویر انفجار تانکر حمل سوخت چندین خودو را به آتش کشید

ارتش روسیه تانک هایش را پس از اتمام دوره کاری به این قبرستان منتقل می کند.

به نقل از خبرنگار ؛ قبرستان تانکها در کشور روسیه قرار دارد. گورستان تانک های ارتش روسیه در شهر کوبینکا است. ارتش روسیه تانکهایش را بعد از بازنشستگی به این گورستان برده و اسقاطشان می کند.


قبرستان مرموز, قبرستان, روسیه, قبرستان تانک روسیهتصاویر

قبرستان مرموز, قبرستان, روسیه, قبرستان تانک ها, تانک های به جا مانده, تانک های روسیه


تانک های به جا مانده, قبرستان تانک ها, تانک های روسیه, قبرستان تانک روسیهتصاویر


روسیه, تانک های به جا مانده, تانک های روسیه, قبرستان تانک روسیهتصاویر


قبرستان تانک ها, قبرستان مرموز, قبرستان, قبرستان تانک روسیهتصاویر


قبرستان تانک ها, تانک های روسیه, قبرستان مرموز, قبرستان تانک روسیهتصاویر


تانک های به جا مانده, تانک های روسیه, روسیه, قبرستان تانک روسیهتصاویر


تانک های به جا مانده, قبرستان تانک ها, تانک های روسیه, قبرستان تانک روسیهتصاویر


تانک های روسیه, روسیه, تانک های به جا مانده, قبرستان تانک روسیهتصاویر


قبرستان مرموز, قبرستان تانک ها, تانک های به جا مانده, قبرستان تانک روسیهتصاویر


تانک های به جا مانده, تانک های روسیه, قبرستان مرموز, قبرستان تانک روسیهتصاویر


قبرستان, قبرستان تانک ها, تانک های به جا مانده, قبرستان تانک روسیهتصاویر3 خودرو و کابل های برق آتش گرفتند فیلم / آتش سوزی هولناک تانکر سوخت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات