طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

پرواز های مجدد فرودگاه کلاله از امروز
پروازهای امروزیکشنبه اَز فرودگاه بین المللی آبادان

پروازهای فرودگاه کلاله از امروز پس از چهار سال از سرگرفته شد .

فرودگاه, گرگان, گلستان, پرواز مجدد فرودگاه کلاله امروز

فرودگاه, گرگان, گلستان, پرواز مجدد, کلاله
به نقل از خبرنگار طاها پخش از طاها پخش؛ مدیر کل فرودگاههای استان گفت: این پرواز صبح امروز از مقصد تهران به کلاله و با 20 مسافر در این فرودگاه به زمین نشست و ساعت 13 هم با21 مسافر کلاله را به مقصد تهران ترک کرد.

رامین آذری افزود: پروازهای این فرودگاه در روزهای یکشنبه وچهارشنبه هر هفته انجام می شود .

شروع فعالیت پروازی فرودگاه کلاله از 24 مهر
facebook google telegram twitter whatsApp