طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
افغانستان عضویت مجمع جهانی سیماول اندونگ را کسب کرد

افغانستان عضویت مجمع جهانی سیماول اندونگ را کسب کرد

کسب مدال مسابقات کشتی جهانی توسط نوجوان فارسی

نشست مجمع جهانی سیماول اندونگ با عضویت بیست کشور از آسیا و افریقا به شمول افغانستان با حضور رییس این مجمع و نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در کوریابی جنوبی رسما افتتاح شد.

افغانستان, نمایندگان, افریقا, افغانستان عضویت مجمع جهانی سیماول اندونگ کسب

افغانستان, نمایندگان, افریقا
به نقل از طاها پخش، نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات به نمایندگی از افغانستان در نشست مجمع جهانی سامویل اندونگ در کشور کوریای جنوبی اشتراک کرده و بر اساس تلاش های او، افغانستان امروز رسما عضویت این مجمع جهانی را به دست آورد.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات گفت که آقای درانی در این سفر با هانگ یانسک وزیر داخله جمهوری کوریای جنوبی نیز دیدار و در مورد تطبیق برنامه های این مجمع مصاحبه کرده اند.

رستمی گفت که دو طرف در این دیدار در مورد تطبیق برنامه سیماول اندونگ در افغانستان، کمک های تخنیکی، فرستادن متخصصین بخش سیماول اندونگ به افغانستان، تطبیق برنامه های سیماول اندونگ به شکل آزمایشی یا ابتدائی، تقویت انستیتیوت انکشاف دهات افغانستان در بخش تحقیق و مطالعات بحث و مصاحبه کرده اند.

در همین حال وزیر داخله کوریای جنوبی تعهد کرده که این کشور در بخش های یاد شده افغانستان را همکاری همه جانبه می کند.

حرکت جدید قریه در سال ۱۹۷۰ در کوریای جنوبی شروع شد، با راه اندازی این حرکت، مردم سهم اساسی در توسعه روستاهای کوریا گرفتند و به سرعت از نظر توسعه فاصله میان روستاها و شهرهای کوریای جنوبی کاهش یافت.

بعد از آن، برخی از کشورهای آسیایی و افریقایی با همکاری کوریای جنوبی از حرکت سیماول اندوگ الگو برداری کردند.

حرکت جدید روستاها دارای سه اصل زیاد یعنی حس ملی با اراده قوی و پشت کار، حس همکاری به دیگران و حس مالکیت و مسوولیت پذیری مردم برای تطبیق پروژه ها است.

این در حالی است که وزارت احیا و انکشاف دهات به تاریخ ۵ میزان سال جاری اولین نشست آگاهی دهی و ادغام مدل حرکت جدید قریه را با اشتراک نمایندگان شوراهای انکشافی از سراسر کشور در کابل راه اندازی کرد.

بخدی نوشت: این وزارت در نظر دارد همزمان با شروع برنامه ملی میثاق شهروندی، به منظور انکشاف بهتر روستاها، از برنامه ی سیماول اندونگ (حرکت جدید روستایی) که در کشور کوریای جنوبی موفق بوده است، استفاده و الگو بگیرد.

کسب یک کرسی دیگر درفدراسیون جهانی جوجیتسو
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات