طاها پخش

تبلیغ درکار
سیاسیپست اینستاگرامی مولاوردی در خصوص خانوم معتاد اینستاپست
جدیدترین پُست اینستاگرامی محسن رضایی

شهیندخت مولاوردی طی سفر خود به مشهد و بازدید از مرکز درمان زنان معتاد بخشی از گفتگوی خود را در اینستاگرام منتشر کرد.

به نقل از خبرنگار طاها پخشطاها پخش؛
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در طی سفر خود به مشهد در 26 مهرماه ضمن بازدید از مرکز ویژه نگهداری و درمان زنان معتاد متجاهر کارتن خواب، با بانوان فعال خراسان رضوی دیدار کرد و پست اینستاگرام خود را به بخشی از گفتگوی خود در 26 مهرماه اختصاص داد.


وی نوشت:

"در جریان بازدید از مرکز نگهداری زنان متجاهر معتاد و کارتن خواب: امروز همه دریافته اند که سرپوش گذاشتن بر آسیب ها دیگر جواب نمی دهد. هم اکنون در تمام دستگاه های اجرایی ستاد مقابله با آسیب ها تشکیل شده و 17 کارگروه راه اندازی گردیده است."


بازدید, مشهد, پست مولاوردی, پست اینستاگرامی مولاوردی خصوص زنان معتاداینستاپست

بازدید, مشهد, پست مولاوردی, مولاوردی, اینستاگرام مولاوردی, اینستاگرام شهیندخت مولاوردی


پست اینستاگرامی سرمربی تیم ملی فوتسال بعد از خداحافظی کشاورز اینستاپست
facebook google telegram twitter whatsApp