مدل های خاص لباس در هفته مد لندن

تاریخ انتشار پست : 1395-8-13 دسته : مدگرایی

هفته مد لندن یکی از فشن شوهای بین المللی است که سالانه دو بار در ماه های فوریه و سپتامبر در لندن برگزار می شود. این فشن شو بعد از هفته مد نیویورک، هفته مد میلان و هفته مد پاریس بزرگترین رویداد در زمینه مد و فشن در جهان به شمار می رود. ما در اینجا برخی از خاص ترین مدل های لباس های زنانه آن را برایتان آورده ایم.


برترین ها: هفته مد لندن یکی از فشن شوهای بین المللی است که سالانه دو بار در ماه های فوریه و سپتامبر در لندن برگزار می شود. این فشن شو بعد از هفته مد نیویورک، هفته مد میلان و هفته مد پاریس بزرگترین رویداد در زمینه مد و فشن در جهان به شمار می رود.

کلکسیون هایی که در این هفته به نمایش گذاشته می شود توسط طراحان برجسته طراحی شده اند که  ما در اینجا برخی از خاص ترین مدل های لباس های زنانه آن را برایتان آورده ایم.

لباس های خاص, مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, مدل خاص لباس هفته مد لندن

لباس های خاص, مدل لباس زنانه, هفته مد لندن

مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, لباس های خاص, مدل خاص لباس هفته مد لندن


لباس های خاص, هفته مد لندن, مدل لباس زنانه, مدل خاص لباس هفته مد لندن


مدل لباس زنانه, لباس های خاص, هفته مد لندن, مدل خاص لباس هفته مد لندن


مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, لباس های خاص, مدل خاص لباس هفته مد لندن


هفته مد لندن, مدل لباس زنانه, لباس های خاص, مدل خاص لباس هفته مد لندن


لباس های خاص, مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, مدل خاص لباس هفته مد لندن


مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, لباس های خاص, مدل خاص لباس هفته مد لندن


مدل لباس زنانه, لباس های خاص, هفته مد لندن, مدل خاص لباس هفته مد لندن


لباس های خاص, هفته مد لندن, مدل لباس زنانه, مدل خاص لباس هفته مد لندن


هفته مد لندن, لباس های خاص, مدل لباس زنانه, مدل خاص لباس هفته مد لندن


مدل لباس زنانه, لباس های خاص, هفته مد لندن, مدل خاص لباس هفته مد لندن


لباس های خاص, مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, مدل خاص لباس هفته مد لندن


مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, لباس های خاص, مدل خاص لباس هفته مد لندن


لباس های خاص, مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, مدل خاص لباس هفته مد لندن


مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, لباس های خاص, مدل خاص لباس هفته مد لندن


هفته مد لندن, مدل لباس زنانه, لباس های خاص, مدل خاص لباس هفته مد لندن


مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, لباس های خاص, مدل خاص لباس هفته مد لندن


مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, لباس های خاص, مدل خاص لباس هفته مد لندن


هفته مد لندن, مدل لباس زنانه, لباس های خاص, مدل خاص لباس هفته مد لندن


لباس های خاص, مدل لباس زنانه, هفته مد لندن, مدل خاص لباس هفته مد لندن


مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :