بررسی مسائل و مشکلات شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار پست : 1395-8-29 دسته :

استان آذربایجان شرقی دارای 53 شهرک صنعتی است که حدود 7600 واحد صنعتی تولیدی کوچک و بزرگ با حدود 60 هزار نفر در آن مشغول به فعالیت است.این واحدها با مشکلاتی نیز روبرو هستند.

بررسی مسائل و مشکلات شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

واحد صنعتی, مسائل و مشکلات, تبریز, شهرک صنعتی, آذربایجان شرقی

به نقل از طاها پخش از طاها پخش ؛مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در مصاحبه با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان تبریز با تاکید بر ضرورت فعالیت واحدهای صنعتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: شهرک های صنعتی نقش مهمی در پویایی و رونق تولید دارند.

نیرومند بااشاره به تامین زمین برای صنعتگرانو شرکت های صنعتی در استان گفت : باید باور داشت که فعالیت در حوزه صنعت دشواری های خود را داردو به جهت اینکه صاحبان این صنایع موجبات نان آوری را مهیا میکنند قدر عمل و تلاش خود را متوجه باشند.


مدیر عامل شهرک های صنعتی در استان آذربایجان شرقیافزود : در این شهرک ها 60هزار نفر نیرویکار در حال فعالیت می باشند البته نمیتوان از مشکلات اساسی در این شهرک ها چشم پوشی کرد اما میتوان گفت که نسبت به چالش های دیگر استانهایعنی دیگر استانهای همسنگ با ما و درمقایسه با آنها از حالت مطلوبی بر خوردار هستیم.

وی افزود: مثل دیگر استانها از مسئلهنقدینگیدر مشکل هستیمو باید گفت که با تولید هرچه بیشتر داخلی و ایجاد فرهنگ مصرف کالای داخلیبتوانیم با صادرات و حل مشکلات اقتصادی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی چاره اندیشی کنیم.نیرومند همچنین دررابطه با نبود تسهیلات بانکیو یا کم کاری بانکها گفت: نباید گفت که بانکها همکاری نمیکنندبلکه بانکها بر طبق توان و قوانین و آیین نامه های خود عمل میکنندو الان در حال همکاری با ما هستند.وی افزود: ما از لحاظ پرداختهایتسهیلاتصنعتی و کشاورزی کشور در سطح ششم هستیم اما از لحاظپرداخت بخشصنعتی در رتبه اول می باشیم.مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استانگفت: این تسهیلات بر طبق اوامر و منویاتاخیر مقام معظم رهبری در چارچوباقتصاد مقاومتیتاکید شدهو دارای اهمیت خاصی است و برای همه لازم الاجراءستو همه باید با همه ی توان خودبه فکر تنفیذ آن باشیم و نیز به بخش صنایع کوچک که در فرمایشات مقام معظمرهبری آمده توجه خاصی معطوف داشته باشیم.نیرومند در مورد مصوبات جلسه اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی نیز گفت :برخی از مشکلات که مربوط به اخذ مجوز و در حوزه زیست محیطی و صدور پروانه بوده که برطرف شده است.رئیس هیات مدیره شهرک شهید سلیمی نیز به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت:در سال 92تعداد17 هزار بیمه شدهدر این شهرک وجود داشتهو در سال 95 ما تعدیل نیرو نداشتیم و تعداد شاغلان 18800 بودند یعنیاینکه کسی از آمار ما حذف نشد بلکه به تعداد نیروی کار در این شرکت افزوده شدهاست.ارجمند با اشاره به مشکلات نقدینگی و صادراتو ارائه نشدن برخی از تسهیلات در اختیار برای صاحبان این شرکتهاگفت:یا در دادن این تسهیلات بطور اساسی مشکلی هست یا امر دیگری وجود دارداما باید این سرمایه جاری صورت پذیردو دسترسی به آنها آسان گردد .ارجمند در ادامه طرحمسایل مربوط به شهرک های صنعتی استان ، معضلات خیابان هایمواصلاتی را از دیگر مشکلات خواند و گفت : باید در شهرک شهید سلیمی به دنبالتهیه زیرساخت ها لازم بود فی المثالعدم تکمیل پروژهپل غیر هم سطحدر ایجاد ترافیکو حتی تصادفاتدراین شهرک دخالت دارد ازسال 72 تابحالبخشی از این پروژهانجام شدهو ادامه این خدمات به فراموشی سپرده شده است .وی درباره اعطای تسهیلات نیز گفت :باید به فکر سرمایه جاری باشیمو بدانیم که تمامی مشکلات رابا صادرات و پویایی این بخشحل کنیم و کیفیت بالای تولیدات و بسته بندی مناسب بازار مورد هدف و ارز آوری بیشتر برای کشور باشد و این امکان پذیر نیست جز در سایه برطرف کردن مشکلات مالیشهرک های صنعتی .ویاز اینکه ستاد اقتصادمقاوتیتشکیل شده ابراز امیدواری کرد و گفت : قطعا تشکیل چنین ستادی مفید واقع میشود اما در حوزه تولید کنندگان تاثیر معتنابهی دیده نمیشودمثلا بعضی آمار بی معنا از نواحی صنعتیو تعدادشرکت هامیدهند که این ها وجود خارجی ندارند .
مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :