اگر قانون ISA توسط دولت آمریکا اجرا شود نقض برجام خواهد بود

تاریخ انتشار پست : 1395-9-14 دسته : سیاسی

حمید بعیدی نژاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش به بیان مباحث فنی و حقوقی دررابطه با موضوع نقض برجام درراستای روشن شدن افکار عمومی پرداخت.


به نقل از خبرنگار طاها پخشطاها پخش ؛حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان پستی در رابطه با موضوعات پیش آمده در روند جریان توافق هسته ای که با پیروزی " ترامپ " قوت گرفته منتشر کرد و مطالبی فنی و حقوقی در این راستا جهت روشن شدن افکار عمومی بیان کرد.

بعیدی نژاد در سه پست جداگانه این موضوع را بررسی کرد.

رسایی نوشت:

"تمدید قانون تحریم آمریکا که در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با رأی بسیار بالایی هم به تصویب رسیده است و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از امضای این مصوبه توسط رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک خبر داده است، طبیعتا ابهامات و سئوالات بسیار زیادی را در خصوص پایبندی آمریکا به تعهدات خود در برجام ایجاد کرده است. موضوع نوع واکنش مناسب کشورمان نسبت به این اقدامات هم اینک در بالاترین سطح تصمیم گیری کشور تحت بررسی قرار دارد و بی شک تصمیم گیران عالی کشور بهترین تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهند کرد.
در عین حال با توجه به اهمیت موضوع و به حسب وظیفه به اعتبار اینکه اینجانب در مذاکرات کارشناسی برجام حضور داشته ام، احساس نمودم که اشاره به برخی مباحث فنی و حقوقی در این مرحله میتواند برای روشن شدن افکار عمومی در کشورمان مفید فایده باشد.

١- یکی از فرض های اصلی که در مذاکرات مربوط به لغو تحریمها مورد موافقت ج.ا.ایران قرار گرفته بود این اصل بود که در این مرحله از توافقات، قوانین تحریم آمریکا که توسط کنگره آمریکا وضع شده اند، به دلیل عدم همراهی و مخالفت کنگره نمیتوانند لغو شوند و لذا دولت آمریکا با استفاده از اختیارات قانونی رئیس جمهور به توقف و تعلیق اجرای قوانین تحریم مبادرت می ورزد. لغو این قوانین همزمان با تصویب پروتکل الحاقی توسط مجلس ایران در سال هشتم اجرای برجام و یا زودتر از آن در صورتیکه آژانس بین المللی ماهیت صلح آمیز کامل برنامه هسته ای را تایید کند صورت میگیرد. تا آنزمان قوانین تحریم ثانویه آمریکا وجود دارند اما اجرا نمیشوند. این در حالی است که قوانین تحریمی اتحادیه اروپا همگی مستقیما لغو میشوند.
٢- آمریکا طی سالهای گذشته قوانین متعددی در تحریم ایران به تصویب رسانده است که از اعتبار حقوقی برخوردارند و لغو هم نشده اند. مهمترین قوانین و مبانی حقوقی تحریم آمریکا عبارتند از:
الف- قانون ایفکا ب-سیسادا
ج- مفاد سند بودجه دفاعی و
د- آیسا
در این میان و از میان این قوانین متعدد مهلت زمانی قانون تحریمی آیسا در 31 دسامبر 2016 به پایان میرسد که مجلس و سنای آمریکا مبادرت به تمدید آن قانون کرده اند. حتی اگر این قانون تمدید نشود قوانین تحریمی متعدد دیگر باضافه دستورات اجرایی متعددی که در حوزه های متنوعی به تصویب رسیده اند، امکان اعمال تحریم در همان حوزه های قانون آیسا را که حوزه های نفت و پتروشیمی را پوشش می دهند به رئیس جمهور آمریکا می دهد.

اگر قانون ISA توسط دولت آمریکا اجرا شود نقض برجام خواهد بود

فضای مجازی, پست جدید بعیدی نژاد, حمید بعیدی نژاد, صفحه اینستاگرام بعیدی نژاد, تحریم آمریکا, نقض بربجام, سفیر ایران در لندن

بعیدی نژاد ادامه داد:

بخش دوم- یکی از خواسته های ایران در جریان طول مذاکرات این بود که آمریکا صریحا با توجه به سر رسید مهلت قانونی آیسا در سال 2016 در قالب برجام تعهد بدهد کاری را که در این بیست سال به طور مکرر انجام داده است، انجام ندهد و این قانون را تمدید نکند. در برابر، نمایندگان آمریکا اعلام میکردند که آنها با عدم تمدید این قانون مخالف نیستند و ضرورتی هم برای تمدید این قانون حس نمی کنند ولی چون تصمیم تمدید باید توسط مجلسین آمریکا صورت بگیرد آنها بعنوان نماینده دولت نمیتوانند از طرف این دو مجلس تعهدی در برجام بدهند ولی تمام تلاش خود را خواهند کرد که این قانون تمدید نشود. هیات مذاکره کننده آمریکا در عین حال تاکید داشتند که دولت آمریکا متعهد است که در هر شرایطی( حتی در صورت تمدید ISA) اجرای مفاد تحریم این قانون را بر طبق مفاد برجام متوقف نماید.

٤-اینکه آیا دولت آمریکا تلاش کافی خود را برای پیشگیری از تمدید این قانون انجام داده است یا نه، نیاز به بحث جداگانه ای دارد، اما یکی از موانعی که در خصوص این بحث در آمریکا پدیدار گشت تلاش مخالفین برجام برای اصلاح این قانون و درج برخی از تحریمهای جدید در این قانون فراتر از مفاد فعلی آن بود. اصلاحیه های زیادی به این قانون توسط برخی از نمایندگان مخالف برجام داده شد. اگر هر یک از این اصلاحیه ها رأی می آورد بر طبق مفاد برجام، به اعتبار وضع تحریم های جدید، نقض صریح برجام محسوب میگردید. با مذاکرات طولانی میان نمایندگان مجلسین از دو حزب، نهایتا توافق گردید که اصلاحیه ها همه به کنار گذاشته شوند و فقط اصلِ تمدید قانون به تصویب برسد.

٥- همانطور که تاکید گردید کشورمان در خصوص واکنش مناسب به این اقدام بررسیهای لازم را در دستور کار دارد، ولی بعضی از رسانه ها به نادرستی تمدید این قانون را بطور اتوماتیک بمعنای برگشتن تحریمها معنا کرده اند. این تفسیر حتما ناصحیح است. درست است که در صورت امضای مصوبه مجلسین توسط رئیس جمهور، این قانون اعتبار قانونی خواهد داشت، اما برگرداندن تحریمهای مندرج در ISA نیاز به تصمیم مستقل و جداگانه ای توسط دولت دارد که چنین تصمیمی اگر اتخاذ شود بی شک نقض برجام خواهد بود.
٦- این به این علت است که برجام حتی با در نظر گرفتن فرض احتمال تمدید قانون تحریمی ISA ، اجرای این قانون را در ذیل شش بند در قالب ضمیمه ی دوم برجام به شرح ذیل متوقف کرده است:

الف- در بخش لغو تحریم بیمه ها در صفحه ٩ از ضمیمه برجام در ذیل بند ١-٢-٤، دولت آمریکا موظف شده است اجرای مفاد مندرج در بخش (آ)٥ از بند ٧ قانون ISA را متوقف کند."

اگر قانون ISA توسط دولت آمریکا اجرا شود نقض برجام خواهد بود


بعیدی نژاد خاطر نشان کرد:

بخش سوم و نهایی- ب- در بخش مربوط به توقف تحریمهای نفت و انرژی در صفحه ١٠ در ضمیمه دوم برجام ذیل بخش ١-٣-٤، دولت آمریکا موظف شده است اجرای مفاد بخش( آ)٥ بند هفتم از قانون ایسا را متوقف کند.
ج- در بخش مربوط به توقف تحریمهای نفت و پتروشیمی در صفحه ١٠ ضمیمه دوم برجام ذیل بخش ٢-٣-٤، دولت آمریکا متعهد شده است اجرای بخشها (١)(آ)٥ تا (٢) و بخشهای (٤) تا (٨) از قانون آیسا را متوقف کند.
د- در بخش مربوط به توقف تحریمهای آمریکا در حوزه ی نفت و انرژی در صفحه ١٠ ضمیمه دوم برجام ذیل بخش ٤-٣-٤، دولت آمریکا متعهد شده است که اجرای بخش (٣)(آ)٥ از قانون آیسا را متوقف نماید.
هـ-در بخش مربوط به نهادهای تحت تحریم در صفحه ١٢ از ضمیمه دوم برجام در ذیل بند ١-٨-٤ در متن برجام، دولت آمریکا موظف شده است تحریم نهادهای مشخص شده تحت تحریم بر طبق این قانون را متوقف کند.

و- در بخش مربوط به فعالیتهای مرتبط با اشاعه سلاحهای هسته ای ذیل بخش ٩-٤ در صفحه ١٢ ضمیمه دوم برجام، آمریکا موظف شده است که اجرای تحریمهای مرتبط با تولید و حمل و نقل اورانیوم و استخراج معدن اورانیوم مندرج در بخش (٢)(ب)٥ از آیسا را متوقف نماید.
٧- همانطور که ملاحظه میفرمایید برجام بطور مشخص اجرای تمامی بندهای اصلی و مرتبط مندرج در قانون آیسا را متوقف نموده است. همانطور که اجرای تحریمهای مندرج در قانون آیسا علیرغم اعتبار آن در یکسال گذشته با اجرای برجام متوقف شده است بهمین صورت در سالهای آتی هم با وجود برجام، حتی با تمدید آن قانون، اجرای مفاد آن باید متوقف بماند. اگر اینگونه نبود اصلا امکان سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران در دوره پسابرجام وجود نمی داشت.

٨- بر طبق اصول اساسی حقوق بین الملل تمدید این قانون بهیچوجه تغییری در محتوای تعهدات آمریکا بر طبق برجام مبنی بر توقف اجرای مفاد این قانون ایجاد نمی کند. اگر دولت آمریکا بخواهد حتی از یکی از مفاد تعهدات خود در برجام تخطی کند و مفاد مندرج در آیسا را که به اعمال تحریم در حوزه ی نفت، انرژی و پتروشیمی مربوط میشود را به اجرا بگذارد و بدینوسیله شرکتهای خارجی را از سرمایه گذاری در صنایع نفت و انرژی و پتروشیمی ایران بازدارد، بدون هیچ تردیدی مفاد تعهدات خود را نقض نموده است.
٩- تاکید مینماید که آنچه این یادداشت در پی توضیح آن بر آمد اینست که صرف تمدید این قانون بمعنای برگرداندن خودکار تحریمهای آمریکا نخواهد بود بلکه این امر به تصمیم جداگانه ای نیازمند است. اتخاذ چنین تصمیم جداگانه ای برای اجرای تحریمهای این قانون، بدون هیچگونه تردیدی نقض صریح برجام است.

اگر قانون ISA توسط دولت آمریکا اجرا شود نقض برجام خواهد بود


منبع: باشگاه خبرنگاران

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :