ستاره ماه تولد شما چه کسی است؟

تاریخ انتشار پست : 1395-4-6 دسته : تست روانشناسی
بزرگداشت کامبیز درمبخش در سیزدهمین تولد ماه

دوست خوب یکی اَز بزرگ ترین سرمایه هایی اَست کِه هر انسانی می تواند دَر زندگی اش داشته باشد. دوست خوب بِه شما انگیزه می دهد، لبخند را بَر لبان تان می نشاند، دَر سختی ها همراه تان اَست وَ شادی هایش را با شما بِه اشتراک می گذارد.


 برترین ها: دوست خوب یکی اَز بزرگ ترین سرمایه هایی اَست کِه هر انسانی می تواند دَر زندگی اش داشته باشد. دوست خوب بِه شما انگیزه می دهد، لبخند را بَر لبان تان می نشاند، دَر سختی ها همراه تان اَست وَ شادی هایش را با شما بِه اشتراک می گذارد. بِه همین علت اَست کِه نباید دوستان خوب وَ با اعتماد خود را اَز دست دهید.

اما آیا می دانید کِه دَر دنیای ستارگان هالیوود، بهترین دوست شما چه کسی خواهد بود؟ ما دَر اینجا با توجه بِه ماه تولدتان، ستاره ای کِه می تواند بهترین همراه برایتان باشَد را بِه شما معرفی می کنیم.

1.فروردین: میندی کالینگ

به جرات می توان گفت کِه میندی کالینگ، هنرپیشه آمریکایی، یکی اَز قدرتمندترین دختران دنیا است. او نویسنده، کارگردان، تولید کننده، طراح وَ ستاره برنامه هایِ تلویزیونی بسیاری بوده است. اَز آنجا کِه استقلال وَ اراده او منحصر بفرد است، می تواند همراه خوبی برایتان باشد. شما دَر کنار هم آنقدر انگیزه خواهید گرفت کِه هیچ چیز جلودارتان نخواهد بود.

 ستاره هایِ هالیوود, ستاره هایِ هالیوود, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره ماه تولد کسی

سلبریتی های متولدین ماههای سال, ستاره های هالیوود

2.اردیبهشت: آنا کندریک

آنا کندریک مهربان، خوش تیپ، منظم وَ رمانتیک است. شما تا حدودی خصوصیاتی شبیه بهم دارید، ترجیح می دهید بَر صندلی راحتی خود تکیه دهید وَ مدام فکر کنید. هر دوی شما باید بِه روستایی دور افتاده سفر وَ بَرای خود دو لیوان قهوه درست کنید وَ اَز هنر وَ ادبیات حرف بزنید، همان زندگی ایده آلی کِه همیشه بِه دنبالش بوده اید.

سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره هایِ هالیوود, ستاره ماه تولد کسی


3.خرداد: اشلی وَ مری کیت اولسن

چه کسی بهتر اَز خواهران اشلی وَ مری کیت اولسن می تواند جفت شما باشد؟ شما فردی فعال، سازگار وَ توانا هستید. استعداد شما زبانزد خاص وَ عام اَست طوری کِه می توانید دَر آن واحد چند کار را با هم پیش ببرید. اگر دَر کنار این دو ستاره باشید، هیچ وقت حوصله تان سر نمی رود چون علاقمندی وَ مشترکات زیادی با هم دارد کِه پایان ندارند.

سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره هایِ هالیوود, ستاره ماه تولد کسی


4.تیر: لینا دانم

لینا دانم هنرپیشه، کارگردان، فیلم نامه نویس،و تهیه کننده آمریکایی است. او منطقی، شیرین وَ جالب است. اَز آنجا کِه شما احتیاج بِه فردی دارید کِه همیشه همراهتان باشَد وَ دَر مواقع لازم بهترین راهکارها را بِه شما پیشنهاد دهد، لینا دانم بهترین گزینه برایتان خواهد بود. او بِه هیچ وجه شبیه شخصیت هایِ تلویزیونی اش نیست وَ بَر عکس، سخاوتمند، روشنفکر وَ وفادار اَست کِه می تواند با طبیعت حساس شما بِه خوبی جور درآید.

سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره هایِ هالیوود, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره ماه تولد کسی


5.مرداد: رشیدا جونز

از آنجا کِه شما یکی اَز خلاق ترین ها هستید، دوست دارید همیشه افرادی را دَر کنارتان داشته باشید تا الهام بخش تان باشند. رشیدا جونز، هنرپیشه، بازیگر سینما وَ فیلم نامه نویس آمریکایی اَست کِه می تواند بهترین ایده ها وَ برنامه ها را دَر هر زمینه ای کِه شما فعالیت دارید، بِه شما پیشنهاد دهد. اَز آنجا کِه هر دوی شما ذاتا محبوب وَ اجتماعی هستید، هیجانات زیادی را بِه خود جذب وَ تجربه خواهید کرد.

سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره هایِ هالیوود, ستاره ماه تولد کسی


6.شهریور: آلیسیا ویکاندر

 ما می دانیم کِه شهریوری ها افرادی کمال گرا هستند وَ افراد نکته بین، دقیق وَ قابل اعتماد را بِه خود جذب می کنند، بِه همین علت آلیسیا ویکاندر را بِه آنها پیشنهاد می دهیم. اگر بِه دنبال جفت خود دَر میان ستارگان هالیوود می گردید، بهترین گزینه آلیسیا ویکاندر است. او با استعداد فراوان وَ جدیتی کِه دَر حرفه اش دارد، توانست دَر دنیای هنر چون ستاره ای بدرخشد. شما می توانید الهام بخش  و بِه همان نسبت بهترین دوستان یکدیگر باشید.

سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره هایِ هالیوود, ستاره ماه تولد کسی


7.مهر: جنیفر لارنس

اگر بخواهید بعدازظهر خود را دَر بیرون اَز خانه بگذرانید وَ بِه دنبال پایه ای بَرای خود می گردید، جنیفر لارنس بهترین انتخاب خواهد بود. هر دوی شما جذاب، اجتماعی، باهوش هستید طوری کِه بِه هر مکانی قدم بگذارید، توجه هَمه را بِه خود جلب کرده وَ مورد تحسین همگان قرار خواهید گرفت. مطمئنا دَر کنار او حوصله تان سر نخواهد رفت.

 ستاره هایِ هالیوود, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره هایِ هالیوود, ستاره ماه تولد کسی


8.آبان: بیانسه

شما فردی تندخو وَ آتشین مزاج هستید، بِه همین علت باید بِه دنبال یِک همراه صبور باشید تا شما را تکمیل کند. اَز طرف دیگر، انرژی تان عمده اَست وَ دوست دارید هر شب را بِه خوشگذرانی دَر بیرون اَز خانه بگذرانید. با توجه بِه این نکات، بیانسه بهترین انتخاب بَرای شما خواهد بود.

سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره هایِ هالیوود, ستاره ماه تولد کسی


9.آذر: امی شومر

شما خنده را بِه چهره هر کِه با شما دَر ارتباط باشَد می نشانید، بِه همین علت لایق آن هستید کِه فرد دیگری نیز با شما چنین کند. نه تنها امی شومر شوخ طبع اَست بلکه صادق، وفادار وَ پر جنب وَ جوش نیز می باشد، درست همان خصوصیاتی کِه شما اَز دوستان خود انتظار دارید.

سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره هایِ هالیوود, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره ماه تولد کسی


10.دی: اما واتسون

ما نمی توانیم فردی سخت کوش تر وَ بلند پروازانه تر اَز اما استون را بَرای شما پیدا کنیم. او باهوش، کاری وَ بِه شدت فمنیسم است، بعد هیچ شکی دَر این کِه او می تواند همراه خوبی بَرای شما باشد، نیست. بِه وفاداری او شک نکنید زیرا او تا انتهای مسیر، دَر کنار شما خواهد بود.

 ستاره هایِ هالیوود, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره هایِ هالیوود, ستاره ماه تولد کسی


11.بهمن: زندیا

قلب سخاوتمند شما بِه دنبال دوستی می گردد کِه افکار، ایده ها وَ احساسات خود را با او دَر میان بگذارد. زندیا اَز این جهت کِه دَر زمینه هایی چون حقوق حیوانات، کودکان فقیر وَ بیماران مبتلا بِه اچ آی ای فعالیت دارد، می تواند بهترین همراه بَرای شما باشد. شکی نیست کِه شما دَر کنار هم می توانید دنیا را تکان دهید.

سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره هایِ هالیوود, ستاره ماه تولد کسی


12.اسفند: کرنان شیپکا

کرنان شیپکا، بازیگر آمریکایی، می تواند همراه خوبی بَرای اسفندی ها باشد. نه تنها او خوش تیپ وَ جالب بلکه بسیار عاقل نیز است. دلسوزی وَ احساساتی بودن، کِه دو خصوصیت بارز شماست نیز دَر شخصیت کرنان شیپکا بِه شدت موج می زند. ما می توانیم شما را بِه همراه هم دَر یِک سالن مدیتیشن، دَر حالی کِه دو لیوان آب میوه سبز بِه دست گرفته اید، تصور کنیم.

سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, سلبریتی هایِ متولدین ماههای سال, ستاره هایِ هالیوود, ستاره ماه تولد کسی


تولد نوزاد، 4 ماه پس اَز مرگ مغزی مادرش

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :