طاها پخش

تست روانشناسی > اگر شما این نشانه ها را دارید، بی شک خودشیفته اید!

اگر شما این نشانه ها را دارید، بی شک خودشیفته اید!


تاریخ انتشار پست : 1395-10-2 بازدید : 7

بسیاری خودشیفتگی را قابلیت بدی می دانند، ممکن است پشت سر خودشیفته ها حرف و سخن بسیار گفته شود، اما خودشیفتگی گاهی برای خود فرد، منافعی هم در بر دارد.


وب سایت یک پزشک: بسیاری خودشیفتگی را قابلیت بدی می دانند، ممکن است پشت سر خودشیفته ها حرف و سخن بسیار گفته شود، اما خودشیفتگی گاهی برای خود فرد، منافعی هم در بر دارد. مطابق یک تحقیق احتمال اینکه خودشیفته ها صاحب سوییت های لوکس باشند، به مراتب از احتمال خیابان خواب بودن آنها بیشتر است، چرا که این افراد به دلیل نیاز دائم به گرفتن تأیید از اجتماع، اراده شان برای کنترل مردم و بی رجمی شان برای تأمین نیازهایشان، پتانسیل لازم برای رشد و ارتقا در جامعه را دارند.

اما واقعا می توان مرزی بین یک آدم نرمال، با کسی که تنها در پی شناساندن مناطق مثبت خود است و نیز با کسی که خودشیفتگی را به صورت واضحی داراست، قائل شد؟

ما در اینجا ۲۲ نشانه خودشیفتگی را گرد آورده ایم:

اگر شما این نشانه ها را دارید، بی شک خودشیفته اید!

فرد خودشیفته, شخصیت شناسی

۱- خودشیفته ها جنبه برد و باخت ندارند

آنها به هنگام باخت زمین و زمان و داور را مقصر می دانند و به گاه بُرد، سینه جلو می دهند و شایستگی های خود را به رخ می کشند و حریف را تحقیر می کنند.

۲- آنها همواره فکر می کنند که کمتر از شایستگی شان از آنها تقدیر می شود

۳- آیا می دانستید که خودشیفته های درونگرا هم داریم؟

تصور ما از خودشیفته ها همواره در قالب آدم های پر سر و صدایی است که مناطق مثبت خود را فریاد می زنند. امادر سر دیگر طیف خودشیفتگی، ما خودشیفته های پنهان را هم داریم که درونگرا، بسیار حساس، دارای موضوع عمدتا دفاعی و همچنین اضطراب زمینه ای هستند.

هر دو طیف خودشیفتگی صفحات مشترکی چون غرور و خودبینی و تمایل به برآوردن نیازهای شخصی به هر قیمت و بی احترامی به دیگران را دارند.

۴- خودشیفته ها دیگران را نادان می پندارند

آنها هیچ وقت تصور نمی کنند که ممکن است خودشان در موردی اشتباه کنند. آنها احساس برتری و مافوق دیگران بودن را دارند و تصور می کنند که راه حل هایشان بهترین راهبرد و تصمیم گیری ممکن است.

۵- آنها اهل بحث و جدل و دشنام گویی و استفاده از القاظ توهین آمیز جنسیتی هستند.

۶- از دید خودشان آدم های موجه و پرهیزکاری هستند

خودشیفته ها باور دارند که زاویه دیدشان برتر از دیگران است و  تلاش آنها این است که توجه دیگران را به دیدگاه خودشان جلب کنند.

بسیاری از آنها تصور می کنند که ارتباطشان با خدا، از دیگران قوی تر است و دوست دارند مردم این ارتباط و حس روحانی عمیق شان را تحسین کنند.

اگر شما این نشانه ها را دارید، بی شک خودشیفته اید!


۷- آنها تصور می کنند که مردم همواره منظور و مرادشان را اشتباهی متوجه می شوند:

خودشیفته هایی کینه توزی وجود دارند که با وجود آگاهی از بازتاب منفی کردار انتقام جویانه شان، باز هم به خاطر اینکه تصور می کنند مردم دچار درک نادرست آنها هستند، خود را محق به اعمال کینه توزی می دانند.

۸- خودشیفته ها از ریاست و رهبری و امر و نهی لذت می برند.

۹- بعضی از آنها خوش صحبت و مجلس گرم کن هستند.

۱۰- آنها از ابراز احساسات خود ابا دارند:

خودشیفته ها تصور می کنند که بروز احساسات یا تحت تأثیر احاسات قرار گرفتن، آن وضعیت کمال را از آنها می گیرد و باعث می شود آنها افرادی در نظر آیند که تحت تأثیر اشخاص یا پدیده های بیرونی قرار می گیرند.

بنابراین وقتی در صحبت ها تصادفا سررشته کلام به سمتی می رود که آنها در استانه ابزار احساسات قرار می گیرند، ترجیح می دهند حرف را عوض کنند.

۱۱- مطابق یک تحقیق بیشتر خودشیفته ها جوان و مرد هستند.

اگر شما این نشانه ها را دارید، بی شک خودشیفته اید!


۱۲- خودشیفته ها معمولا به ظاهر خود بیشتر از بقیه اهمیت می دهند و خوش لباس تر هستند

۱۳- آنها به جای گوش دادن، مترصد پیدا کردن فرصت برای صحبت هستند

حتی آن هنگام که خودشیفته ها صحبت نمی کنند و مجبورند برای حفظ ظاهر، گوش کنند، با اشاراتی مثل نگاه کردن به بالا، بی صبری خود را برای تمام شدن حرف مخاطب نشان می دهند.

۱۴- آنها عاشقان سریالی هستند!

آنها به سرعت عاشق می شوند و دل می برند و به همان سرعت هم خودشان را از روابط عاشقانه خلاص می کنند! پس از مدتی رابطه، لحظه ای فرا می رسد که آنها به یقین می رسند که طرف دیگر در سطح کمال آنها نیست و لیاقت آنها را ندارد. اینجاست که به رابطه خود خاتمه می دهند.

۱۵- با احتمال بیشتری نسبت به سایر مردم، خیانت می کنند.

۱۶- طول مدت روابط عاشقانه آنها حدود ۴ ماه است.

۱۷- از مردم تنها به عنوان ستونی برای ارتفا یا تسهیل رسیدن خود به کمال استفاده می کنند و به محض ناامید شدن از این رابطه ابزاری، آن را خاتمه می دهند.

۱۸- با تحقیر دیگران و پایین آوردن منزلت آنها، سعی در برتر نشان دادن خود دارند.

۱۹- بر طبق نظریه فروید، ترکیبی از طرد شدن توسط والدین و جستجوی تحسین دیگران، باعث ایجاد صفت خودشیفتگی در هنگام بلوغ می شود. یعنی یکی از این دو، به تنهایی برای ایجاد یک خودشیفته کافی نیست.

آن حس عدم کفایت که برخی از والدین ناخودآگاه در کودکان خود ایجاد می کنند و شلاقی نامرئی که بالای سرشان نگاه می دارند، باعث می شود که این دسته از کودکان در باقی عمر، گدای جلب توجه شوند.

۲۰- دوستان خود را با هدف خودنمایی یا سود شخصی انتخاب می کنند

۲۱- آنها سعی می کنند همیشه سررشته کارها در کنترلشان باشند

این به معنی رخنه ناپذیر بودن یا مستقل و خودکفا بودن خودشیفته ها نیست، اتفاقا آنها خیلی وقت ها نیازهایشان را از مردم طلب می کنند و حتی گاهی مردم به آنها بی اعتنایی می کنند.

آنها دوست دارند که همیشه کارها با میل خودشان پیش برود، بنابراین حتی در رفتارهایشان با عشق شان خود با ترفندهایی سعی در کنترل نامحسوس همه چیز را دارند، مثلا با نگاه های حاکی از عدم رضایت، تماس های مکرر برای تغییر دادن زمان قرار، دیر کردن همیشگی.

۲۲- خودشیفته ها، خودشیفته ها را به دوستی می گیرند

مطابق تحقیقی که سال ۲۰۱۶ در دانشگاه برلین انجام شد، مشخص شد که حلقه هایی از افراد خودشیفته دوست وجود دارد و در این حلقه ها، بسیاری، سطح مشابهی از صفت خودشیفتگی را دارند.

این امر می تواند به این خاطر باشد که خودشیفته ها، خودشیفتگی بقیه را بهتر تحمل می کنند.

منبع : برترینهااگر این 20 نشانه را دارید شما هم دچار خودشیفتگی هستید | بررسی - قطره www.ghatreh.com/.../اگر-این-نشانه-دارید-شما-دچار-خود... اگر این 20 نشانه را دارید شما هم دچار خودشیفتگی هستید ... ویژگی هایی نظیر نیاز دائم به تایید، تمایل به کنترل آدم ها، و بی رحمی در تامین نیازهای شان، تاثیر به سزایی در ارتقای ... دائم احساس می کنید به اندازه ی کافی تقدیر نشده اید. با این نشانه ها بی شک خودشیفته اید - خبر 24 www.khabar-24.com/search/?...این+نشانه+ها+بی+شک... با این نشانه‌ها، بی‌شک خودشیفته‌اید! ... در این نوشتار 10 نشانه‌ای را آورده‌ایم که به شما هشدار می‌دهد با یک خودشیفته رابطه دارید. ... آقای جهانگیری این حرف ها را شما زده اید!! ... بر ضدفساد بودن دولت فعلی اصرار دارد و سال گذشته وعده داد: اگر در این دولت فسادی ... ۸ نشانه واقعی که با یک خودشیفته هستید (بخش دوم) | دمادم damadam.ir › اخبار › بازده › دسته‌بندی نشده در بخش اول این سری مقاله ها، با ۱۰ نشانه ی رابطه داشتن با یک خودشیفته آشنا شدید. ... دارید که خودشیفته چیزی را گفته است یا کاری را انجام داده است، به شما می گوید ... برای سلطه یافتن این است که شما را وادار می کند دائم به سلامت عقلی خود شک کنید. ... اگر به حربه ی سکوت بی توجهی کنید، خودشیفته سعی می کند شما را دوباره به سوی ...

مطالب مشابه
Related Links

مطالب تصادفی
Random Links

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد