طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دانستنی های علمیعکس ی از یک سیاه چاله خشمگین!

عکس ی از یک سیاه چاله خشمگین!

تصاویر سیاه چاله های تماشایی در کهکشان

ناسا برای نخستین بار موفق به ثبت تصاویری از یک سیاه چاله فوق العاده عظیم شده که مانند یک جانور درنده خو و با استفاده از نیروی جاذبه بسیار عمده خود همه چیز را می بلعد.

خبرگزاری ایسنا: ناسا برای نخستین بار موفق به ثبت تصاویری از یک سیاه چاله فوق العاده عظیم شده که مانند یک جانور درنده خو و با استفاده از نیروی جاذبه بسیار عمده خود همه چیز را می بلعد.

این سیاه چاله غول پیکر هر چیزی که فاصله بیش از حد نزدیکی با آن داشته باشد از جمله ستارگان را در کام خود فرو می برد.

نجوم, نجوم, نجوم, تصویری سیاه چاله خشمگین!


دانشمندان ناسا برای نخستین بار موفق شدند تمام فرآیند انتشار تابش از این سیاه چاله ها را با استفاده از میدان گسترده کاوشگر مادون قرمز (WISE) خود مشاهده کنند.

در این فرآیند که "اختلال جزر و مد ستاره ای” نام دارد، سیاه چاله ستاره را تخریب کرده، مقدار زیادی انرژی آزاد می کند و محیط اطراف را روشن می کند.

محققان در دو پژوهش جدید با اندازه گیری پژواک نور و گرد و غبار منتشر شده از  اختلال جزر و مد ستاره ای، به بررسی بیشتر این فرآیند پرداختند.

سیاه چاله ای برای غول های فناوری فیلم
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات