طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دانستنی های علمیدایرةالبروج 13 تایی شد!

دایرةالبروج 13 تایی شد!

کفاشیان برای انتخابات شورای فیفا تایید شد

ناسا اخیرا اعلام کرده که دایره البروج یک عضو دیگر هم دارد که تاکنون نادیده گرفته شده است.


ناسا, دایرةالبروج, دایره البروج

خبرگزاری ایسنا: ناسا اخیرا اعلام کرده که دایره البروج یک عضو دیگر هم دارد که تاکنون نادیده گرفته شده است.

به نقل از کازموپلیتن، با افزودن سیزدهمین برج به این گروه که تاکنون 12 مورد تصور می شد، علامت متولدین برج عقرب (27 اکتبر تا 21 نوامبر - آبان) و متولدین برج قوس (22 نوامبر تا 21 دسامبر- آذر) تغییر می کند.

اگرچه بسیاری از مردم به این نقل از ناسا اعتماد ندارند و حاضر نیستند دانش خود در این مورد را تغییر دهند.

این صورت فلکی که مارافسای نام دارد، به سادگی توسط بابلی ها در زمان ساخت تقویم دایره البروج در بیش از 3000 سال قبل نادیده گرفته شد. آن ها بر اساس یک تقویم مبتنی بر ماه عمل می کردند که بخوبی با 12 صورت فلکی دایره البروج مرتبط بودند اما در آن زمان نیز برخی از این 12 برج بطور کامل در بخش مشخص شده شان قرار نداشته و همدیگر را همپوشانی می کردند، از این رو مارافسای را نادیده گرفتند.

این مساله اکنون که آسمان به علت تغییر محور زمین تغییر و علامت ماهها را جابجا کرده، اهمیت پیدا کرده است. برای مثال افرادی که در اوائل ماه مرداد متولد شده اند، اکنون باید خود را متولد برج سرطان و متولدین روزهای 29 نوامبر تا 17 دسامبر (9 آذر تا 27 دی) اکنون باید خود را مارافسای بدانند!

دستگیر 16 صیاد در عربستان تایید نشد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات