طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دانستنی های علمیسوخت هواپیما می تواند از یک درخت تولید شود؟

سوخت هواپیما می تواند از یک درخت تولید شود؟

کارتی شدن سوخت هواپیما ها غیرعملیاتی است

حمل و نقل هوایی جهانی مسؤول دو درصد از انتشارات کربن ناشی از فعالیت بشر است و اکنون دانشمندان استرالیایی قصد دارند این میزان را با پرورش سوخت جت روی درخت کاهش دهند.

ایسنا: حمل و نقل هوایی جهانی مسؤول دو درصد از انتشارات کربن ناشی از فعالیت بشر است و اکنون دانشمندان استرالیایی قصد دارند این میزان را با پرورش سوخت جت روی درخت کاهش دهند.

محققان, فناوری, سوخت هواپیما, سوخت هواپیما درخت تولید

اوکالیپتوس, سوخت هواپیما, فناوری, محققان


محققان دانشگاه ملی استرالیا به این منظور قصد دارند از درختان اوکالیپتوس یا درختان صمغ استفاده کنند. جت ها و موشک ها به سوخت های پرانرژی نیاز دارند و یافته های جدید، یک جایگزین جدید برای سوخت فسیلی ارائه کرده است.

به گفته محققان، روغن اوکالیپتوس حاوی ترکیباتی موسوم به مونوترپن ها هستند که می توانند به یک سوخت بسیار پرانرژی تبدیل شوند و این سوخت برای راندن جت ها و موشک های تاکتیکی استفاده شود.

متاسفانه همه روغن های اوکالیپتوس بصورت یکسان تولید نمی شوند. چالش پیش روی دانشمندان، یافتن راهی برای پرورش و کشت درختانی با غلظت بالایی از مونوترپن ها مانند پینن و لیمونن بود. آن ها اکنون روش جدیدی را برای ارتقای تولید روغن اوکالیپتوس یافته اند که جزئیات آن در مجله "Trends in "Biotechnology منتشر شده است.

بر این اساس، دانشمندان باید گونه های مناسبی از اوکالیپتوس را پیدا کنند که ژن های ایده آل تولیدکننده مونوترپن را داشته باشند. آن ها می توانند درختان صمغ دار را برای تولید روغن پرانرژی بیشتر مهندسی ژنتیکی کنند. در نهایت دانشمندان باید بتوانند با کمترین میزان انرژی، فرآیندهای موثرتر پردازش و کاتالیز را برای تبدیل روغن به سوخت ایجاد کنند.

قطع درختان برای تولید زغال فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات