طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دانستنی های علمیشمارش معکوس برای مرگ یک ماهواره

شمارش معکوس برای مرگ یک ماهواره

شروع شمارش معکوس بَرای آزادسازی فلوجه

ماهواره کاسینی آخرین سال زندگی خود را شروع کرد. این ماهواره ی تحقیقاتی، در سپتامبر سال ۲۰۱۷ و بعد از ۲۰ سال فعالیت روی سطح زحل سقوط خواهد کرد.

وب سایت برسام: ماهواره کاسینی آخرین سال زندگی خود را شروع کرد. این ماهواره ی تحقیقاتی، در سپتامبر سال ۲۰۱۷ و بعد از ۲۰ سال فعالیت روی سطح زحل سقوط خواهد کرد.

کاسینی, ماهواره, سیاره مشتری, شمارش معکوس مرگ ماهواره

کاسینی, سیاره مشتری, ماهواره


سفینه ی کاسینی در سال ۱۹۹۷ به فضا پرتاب شد و با عبور از فضای گرانشی سیاره ی زهره (دوبار) و زمین (یک بار) توان و شتاب کافی را برای رسیدن به سیارک مازورسکی ۲۶۸۵ به دست آورد. بعد از مدتی بررسی و ارزیابی این سیارک، موفق شد با استفاده از میدان گرانشی سیاره ی مشتری خودش را به مدار سیاره ی زحل برساند و در اول جولای سال ۲۰۰۴ در این مدار قرار گرفت.

از این زمان تا به امروز، کاسینی ۲۴۳ بار مدار این سیاره را گشته، ده قمر این سیاره را کشف کرده و نزدیک به ۶۰۰ گیگابایت اطلاعات از این سیاره و اقمار آن به زمین مخابره کرده است. بر اساس این داده ها، تا به امروز ۳۶۱۶ مقاله ی علمی تالیف و منتشر شده است.

اما الآن عمر این ماهواره –و همین طور قدرت محرکه ی آن- به پایان رسیده و کارشناسان ناسا حداکثر یک سال دیگر قادر به کنترل و بهره برداری از آن خواهند بود. به همین علت این کارشناسان تصمیم گرفته اند ماهواره ی وفادارشان را مستقیما به خود زحل بفرستند. البته این فرستادن به معنی سقوط و نابودی این ماهواره است.

مشکل اصلی که باعث می شود کارشناسان ناگزیر به اجرای چنین تصمیمی باشند این است که کارشناسان احتمال می دهند ماهواره ی کاسینی حاوی برخی گونه های میکروبی زمینی باشد. در این صورت فرود آمدن کاسینی روی یکی از اقمار گازی این سیاره –که کارشناسان احتمال وجود نوعی از اکوسیستم را روی آن اقمار رد نمی کنند- می تواند به این اکوسیستم های احتمالی آُسیب برساند.

تاریخ سقوط و نابودی ماهواره کاسینی پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷ در نظر گرفته شده است. البته این یک سال باقی مانده برای این ماهواره ی تحقیقاتی سال پر کاری است. چرا که ابتدا باید خود را به یکی از حلقه های پیرامون زحل برساند که پیش از این عکس روشنی از آن مخابره نکرده است و ۲۲ گردش دیگری از زاویه ای جدید و فاصله ای کمتر گرد این سیاره به انجام برساند.

سرانجام در ۱۵ سپتامبر، کاسینی در یک طغیان گازی از سطح زحل فرو رفته و به سطح این سیاره سقوط می کند. ماهواره ی کهنه کار، تا آخرین لحظه و تا جایی که بتواند به ارسال تصاویر و اطلاعات از این سیاره ادامه خواهد داد. کاسینی یکی از سه ماهواره ای است که در یک سال و نیم آینده سقوط خواهند کرد. ابتدا روزتا روی قمر فیلای سقوط می کند، پس نوبت کاسینی خواهد بود و سرانجام، جونو برای همیشه به سطح مشتری خواهد افتاد.

شمارش معکوس برای رونمایی از اینترنت ملی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات