طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دانستنی های علمیفناوری تشخیص عابر پیاده در اتوبوس ولوو

فناوری تشخیص عابر پیاده در اتوبوس ولوو

تجهیز اتوبوس های ولوو به فناوری تشخیص عابر پیاده

کمپانی ولوو فناوری جدید را در اتوبوس های خود پیاده کرده که در صورت نزدیک شدن عابران پیاده، صدایی به صورت خودکار به راننده هشدار خواهد داد.

خبرگزاری ایسنا: کمپانی ولوو فناوری جدید را در اتوبوس های خود پیاده کرده که در صورت نزدیک شدن عابران پیاده، صدایی به صورت خودکار به راننده هشدار خواهد داد.

این سیستم موقعیت عابران پیاده را در نزدیکی جاده یا روبروی مسیر اتومبیل تشخیص داده و از طریق صوت و نور به راننده هشدار می دهد.

این سیستم که برای عابران پیاده و تشخیص دوچرخه سواران طراحی شده، مبتنی بر یک دوربین است که محیط اطراف اتوبوس را بررسی کرده، سبعد یک سیستم پردازش عکس و یک الگوریتم، وجود عابران پیاده و دوچرخه سواران را در نزدیکی اتوبوس تشخیص می دهد.

عابر پیاده, عابر پیاده, ولوو, فناوری تشخیص عابر پیاده اتوبوس ولوو

ولوو, اتوبوس, فناوری, عابر پیاده


این فناوری در صورت احساس خطر به طور خودکار فعال شده و از طریق نور و صدا به راننده هشدار داده و اعلام خطر خواهد کرد.

به گفته طراحان این فناوری، این سیستم برای عبور و مرور در محیط های شلوغ شهری بسیار مناسب است.

به گفته کمپانی ولوو، این سیستم از سال 2017 بر روی تمام اتوبوس های شهری در اروپا نصب خواهد شد.

فیلم تصادف هولناک دو اتوبوس و نجات معجزه آسای عابران پیاده
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات