تصاویر جهاد نکاح داعش وَ بازگشت دختران باردار بِه کشورشان

تاریخ انتشار پست : 1395-4-16 دسته : بین الملل
داعش، 18 زن عراقی را برای جهاد نکاح اسیر کردبازگشت زنانی کِه بَرای "جهاد نکاح" بِه سوریه وَ عراق رفته بودند؛ بِه بحرانی بزرگ بَرای جامعۀ اردن تبدیل شده است.به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان بِه نقل اَز خبرگزاری شام نیوز، بازگشت زنانی کِه بَرای "جهاد نکاح" بِه سوریه وَ عراق رفته بودند؛ بِه بحرانی بزرگ بَرای...