طاها پخش

تصاویر جهاد نکاح داعش وَ بازگشت دختران باردار بِه کشورشان
داعش، 18 زن عراقی را برای جهاد نکاح اسیر کردبازگشت زنانی کِه بَرای "جهاد نکاح" بِه سوریه وَ عراق رفته بودند؛ بِه بحرانی بزرگ بَرای جامعۀ اردن تبدیل شده است.به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان بِه نقل اَز خبرگز
دسته : بین الملل
تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد