تفکیک زباله های خشک از زباله های تر در اشکذر

تاریخ انتشار پست : 1395-12-10 دسته :
بازیافت پسماندهای خشک و جداسازی مواد بازیافتی از پسماند تر جزء مهمترین اصول شهری و شهروندی است. به نقل از خبرنگار طاها پخش طاها پخش از طاها پخش ؛ جعفری پور شهردار اشکذر گفت: این شهرداری در نظر دارد به منظور تسریع در کار جمع آوری زباله، اقدام به تفکیک زباله های خشک از زباله های تر نماید.وی افزود: در این زمینه...

جداسازی نوآموزان در دوره پیش دبستانی میسر نیست

تاریخ انتشار پست : 1395-10-15 دسته : علمی آموزشی
مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی گفت: دراین مقطع جداسازی نوآموزان با استعداد های برتر یا کودکان با نیاز ویژه ضروری نیست.نظام تربیتی خانواده, مهارت های ادراکی, دوره پیش دبستانی, جداسازی نوآموزان, نوآموزانرخساره فضلی مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی در گفت وگو با خبرنگار طاها پخش ،پیرامون جداسازی نوآموزان با استعداد های برتر ی...

دوقلوهای به هم چسبیده جدا شدند / عکس های

تاریخ انتشار پست : 1395-9-25 دسته : مجازی
پزشکان بیمارستان کالیفرنیا دوقلوهای دو ساله به هم چسبیده را در یک عمل جراحی ۱۷ ساعته از هم جدا کردند.طاها پخش - پزشکان بیمارستان کالیفرنیا دوقلوهای دو ساله به هم چسبیده را در یک عمل جراحی ۱۷ ساعته از هم جدا کردند.این دو دختر از ناحیه شکم به هم چسبیده بودند و برخی از اعضای بدن آن ها مشترک بود. به طوریکه این دو کودک یک ک...