همان طور که می زاید همانطور هم سر زا می رود (ضرب المثل)

تاریخ انتشار پست : 1394-11-22 دسته : ضرب المثل
داستان ضرب المثل زیبای همان طور که می زاید همانطور هم سر زا می رودproverbداستان ضرب المثل: یکی بود یکی نبود ، ملا نصرالدین چند تا همسایه داشت . یکی از همسایه های ملا اغلب مزاحم او می شد و گاه و بی گاه در خانه ی او را می زد و چیزی از ملا می خواست . یک روز نان ، یک روز پیاز و روزی دیگر تخم مرغ و ... ملا از دست کارهای او ...

نرود میخ آهنی در سنگ یعنی چه؟

تاریخ انتشار پست : 1394-10-14 دسته :
حکایت جالب ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگکنایه از:کسانی که به خاطر نادانی هیچ نصیحتی را قبول نکنند.داستان: روزی روزگاری، کاروانی به قصد تجارت از ایران عازم یونان شد. در آن دوره هر کاروانی که به قصد تجارت عازم سرزمینی می شد مسافرانش چند شتر و اسب کرایه می کردند و کالایی که قصد فروش آن را داشتند بر حیوانات می بستند و ع...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (س)

تاریخ انتشار پست : 1394-9-14 دسته : ضرب المثل
تعدادی ضرب المثل رایج به ترتیب حروف الفبا (س) سینسالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته !سالی که نکوست از بهارش پیداست !سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین !سال به سال دریغ از پارسال !سبوی نو آب خنک دارد !سبوی خالی را بسبوی پر مزن !سبیلش آویزان شد !سبیلش را باید چرب کرد !سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزت برسد...

معنی ضرب المثل «زیراب کسی را زدن» در فارسی

تاریخ انتشار پست : 1394-8-27 دسته : ضرب المثل
معنای ضرب المثل زیراب کسی را زدن چیست؟کلک کسی را کندن و امثال آن که شاید بتوان آنرا حتی در مورد از میان برداشتن و از بین بردن کسی یا چیزی استعمال کرد.در خانه های قدیمی تا کمتر از صد سال پیش که لوله کشی آب تصفیه شده نبود معنی داشت. زیرآب در انتهای مخزن آب خانه ها بوده که برای خالی کردن آب ، آن را باز می کردند . ا...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ر)

تاریخ انتشار پست : 1394-8-25 دسته : ضرب المثل
طاها پخش ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسیراستی هیبت اللهی یا میخواهی منو بترسونی ؟راه دویده، کفش دریدهراه دزد زده تا چهل روز امنهرخت دو جاری را در یک طشت نمیشه شسترحمت بکفن دزد اولیرستم در حمام استرستم است و یکدست اسلحهرستم صولت و افندی پیزیرسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت . " نریخت درد می و محتسب دیر گذشت ... ...

ضرب المثل هرچه پیش آید خوش آید از کجا آمده؟

تاریخ انتشار پست : 1394-8-18 دسته : ضرب المثل
طاها پخش: تاریخچه ضرب المثل هرچه پیش آید خوش آید از کجا آمده؟مردم هرگاه گرفتار مساله یا با رویدادهایی در ظاهر ناخوش آیند روبه رو می شوند ، اغلب با داد و فریاد بر شانس بد خود لعنت می فرستند غافل از اینکه این اتفاق به ظاهر ناخوشایند و یا به عبارت دیگر " بد شانسی " بدون حکمت نبوده و بهر حال دلیلی داشته که ش...

ضرب المثل بر اساس حروف الفبا (د - دال)

تاریخ انتشار پست : 1394-8-15 دسته : ضرب المثل
ضرب المثلهای شیرین ایرانی, ضرب المثل مختلفداری طرب کن، نداری طلب کندادن به دیوانگی گرفتن به عاقلیدارندگیست و برازندگیدانا گوشت میخورد نادان چغندرداشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابهدانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسددانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه --- هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجادختر، تخم تر تیزک است...

ضرب المثل حلوای لن ترانی تا نخوری ندانی یعنی چه؟

تاریخ انتشار پست : 1394-8-11 دسته : ضرب المثل
طاها پخش: قضیه ضرب المثل حَلوای لَن ترانی،تا نخوری ندانیحَلوای لَن ترانی تا نخوری ندانییعنی تا این بلا سرت نیاید نمی فهمی . تا دچار این درد یا این وضع نشوی درک نمی کنی. حلوا خوردن معمولا آدمی را به یاد مراسم ختم کسی می اندازد و حلوای کسی را خوردن یعنی مردن او.از آنجا که مردم خواندن واژه ی لَن تَرانی را درست در ...

مهمان روزی خود را با خودش می آورد | ضرب المثل

تاریخ انتشار پست : 1394-7-25 دسته : ضرب المثل
به گزارش ضرب المثل مهمان روزی خودش را با خودش می آورد و بلای صاحب خانه را با خودش می برداین ضرب المثل در فواید و آثار مهمان داری و مهمان نوازی و در نکوهش کسانی که تنگ نظرند و چشم دیدن مهمان را ندارند استفاده می شود.داستان ضرب المثل :روزی مهمانی به کلبه محقّر مرد صاحب بصیرت وارد شد. آن مرد، مَقدم او را گرامی داشت و با و...

گفتم آدم نمی شوی، نگفتم شاه نمی شوی | ضرب المثل

تاریخ انتشار پست : 1394-7-23 دسته : ضرب المثل
به گزارش داستان ضرب المثل گفتم آدم نمی شوی، نگفتم شاه نمی شویاین ضرب المثل در نکوهش کسانی که به مقامات دنیوی رسیده اند، ولی هیچ بهره ای از انسانیت و اخلاق نبرده اند، به کار می رود.پدری منکر آن بود که پسرش با شعور و آدم شود. از قضا آشوبی در مملکت به پا شد و در آن واقعه، پسر به سرکردگی و حمایت اشرار به سلطنت رسید. چون به...