اجرای نمایش « داماد ذوقی »

تاریخ انتشار پست : 1395-10-9 دسته :
نمایش کمدی موزیکال « داماد ذوقی » هر شب در سینما مهتاب قزوین اجرا می شود .اجرای نمایش, داماد ذوقی, قزوین, سینما مهتاببه نقل ازطاها پخش ، از طاها پخش ؛ کارگردان در این نمایش آسیبها و معضلات اجتماعی را با زبان طنز بیان می کند .حمید رضا میرآخور نویسنده این نمایشنامه می گوید : مفرح بودن ، عامه پسند بودن ، فضای شاد و بیان س...