عکس های اعطای دکترای افتخاری به ملک سلمان در تقدیر از خدمات وی به علم!

تاریخ انتشار پست : 1395-12-10 دسته : بین الملل
دانشگاه مالزی در راستای تقدیر از «تلاش های پادشاه عربستان در خدمت به علم»، دکترای افتخاری ادبیات به وی اعطا کرد. به نقل از طاها پخش به نقل از روسیا الیوم، دانشگاه مالزی در راستای تشکر از تلاش ها و نقش ملک سلمان، پادشاه عربستان در خدمت به علم، دکترای افتخاری ادبیات به وی اعطا کرد.دانشگاه مالزی جشنی به مناس...

استاد افغانستانی جایزه بهترین مقاله علمی دانشگاه مالزی را دریافت کرد

تاریخ انتشار پست : 1395-10-20 دسته :
استاد افغانستانی جایزه بهترین مقاله علمی کنفرانس پژوهش های تخصصی مالزی را به خود اختصاص داد.دانشگاه مالزی, مقاله علمی, پژوهش های تخصصی, استاد افغانستانی, مقطع دکترابه نقل از خبرنگار طاها پخش ، عبدالقهار سروری، استاد افغانستانی جایزه بهترین مقاله علمی کنفرانس پژوهش های تخصصی مالزی را به خود اختصاص داد.بر طبق نقل از دانش...