تصویر درخواستی کِه دختر رضاخان اَز امام خمینی کرد

تاریخ انتشار پست : 1395-3-28 دسته : تاریخ و تمدن
فیلم برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) دَر حرم حضرت زینب کبری(س)مرحوم آیت الله بروجردی بِه من فرمودند دَر نهایت سیدی شما را یاری خواهد کَرد من ابتدا فکر کردم منظورشان امام جمعه سابق تهران است. بعد اَز ملاحظه منزل وَ دم وَ دستگاه درباری وَ بریز وَ بپاش ایشان متوجه شدم او نیست وَ با تلفن پریروز دستگیرم شُد آن س...