درآمد 2 میلیارد و 540 میلیون تومانی از فرآوری زعفران

تاریخ انتشار پست : 1395-12-10 دسته :
فرآوری زعفران امسال 2 میلیارد و 540 میلیون تومان برای خراسان جنوبی درآمد زایی داشت. ولیپور مطلق رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در گفت و گو با خبرنگار طاها پخش طاها پخش از طاها پخش ؛گفت: این درآمد با فرآوری 4 تن و 800کیلوگرم زعفران در استان حاصل شد.وی بااشاره به فعالیت 3 واحد فرآوری زعفران در استان،افزود: این...