تقدیر وزیر بهداشت از رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ انتشار پست : 1395-12-10 دسته :
وزیر بهداشت از رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تقدیر کرد. بهنقل از طاها پخش طاها پخش از طاها پخش ؛ رضا زاده مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور اجرای موفق برنامه در حوزه درمان و کسب رتبه نخست دانشگاه ه...