کالیفرنیا خواستار ارائه جزئیات طرح دستگیر مهاجران از سوی دولت ترامپ شد

تاریخ انتشار پست : 1395-12-10 دسته : بین الملل
مجلس ایالتی کالیفرنیا خواستار ارائه اطلاعات دقیقی در خصوص طرح دستگیر مهاجران از سوی اداره مهاجرت آمریکا شد. به نقل از طاها پخش به نقل از رویترز، قوه مقننه در ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه خواستار ارائه اطلاعات دقیق از سوی دولت ترامپ در خصوص بازداشت مهاجران در این ایالت آمریکا شدند. آنها معتقدند بسیاری از افرادی...

تظاهرات ضد ترامپ در آمریکا در «روز بدون مهاجران»

تاریخ انتشار پست : 1395-11-29 دسته : بین الملل
هزاران نفر از مهاجران آمریکایی در شهرهای متفاوت این کشور در اعتراض به اقدامات ترامپ علیه مهاجران، تظاهرات کردند. به نقل از طاها پخش ؛ به نقل از پرس تی وی، هزاران نفر از مهاجران آمریکایی در شهرهای متفاوت این کشور در اعتراض به اقدامات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور، علیه مهاجران تظاهرات کردند.بر طبق این نق...

عکس گزارش ی تظاهرات هزاران آمریکایی علیه سیاست های مهاجرتی ترامپ

تاریخ انتشار پست : 1395-11-10 دسته : بین الملل
هزاران نفر از مردم آمریکا در اعتراض به قانون ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور عمدتا مسلمان در فرودگاه های بزرگ این کشور تحصن کردند. به نقل از طاها پخش به نقل از پایگاه اینترنتی تلگراف؛ هزاران نفر ازمردم آمریکا در اعتراض به قانون ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور مسلمان در فرودگاه هایبزرگ این کشور تحصن کردند.طبق دستور جد...

حمایت مردم استرالیا از سیاست مهاجرتی ترامپ

تاریخ انتشار پست : 1395-11-10 دسته : بین الملل
روز یکشنبه، صدها نفر در حمایت از ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان به آمریکا در سیدنی استرالیا تجمع کردند. به نقل از طاها پخش ، به نقل از وب سایت تلگراف، روز یکشنبه، چند صد نفر در حمایت از ممنوعیت سفر اتباع 7 کشور عمدتا مسلمان به آمریکا که به وسیله دونالد ترامپ – رئیس جمهور آمریکا – ارائه شده است، در م...

نخستین شکست ترامپ در مسند ریاست جمهوری | پولیتیکو

تاریخ انتشار پست : 1395-11-10 دسته : بین الملل
پولیتیکو در مطلبی به بررسی صدور فرمان اجرایی ترامپ درخصوص ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا پرداخت. به نقل از طاها پخش ، پولیتیکو در مطلبی نوشت: دونالد ترامپ روز شنبه در یک فرمان اجرایی ورود اتباع 7 کشور عمدتا مسلمان به آمریکا را ممنوع اعلام کرد. ترامپ پیش از این در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود چنین...

تظاهرات مخالفان سیاست های مهاجرتی ترامپ در آمریکا

تاریخ انتشار پست : 1395-11-7 دسته : بین الملل
هزاران نفر از مخالفان سیاست های دونالد ترامپ در زمینه مهاجرت، در آمریکا تظاهرات کردند.به نقل از طاها پخش به نقل از رویترز، هزاران نفر از مخالفان سیاست های دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، در زمینه مهاجرت، در آمریکا تظاهرات کردند.در این تظاهرات که در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا برگزار شد، تظاهرکنندگان کاغذ نوشته ها...