بررسی شرایط 8 واحد صنعتی کوچک

تاریخ انتشار پست : 1395-12-10 دسته :
شرایط 8 واحد صنعتی کوچک در استان برای پذیرش در فرابورس مورد بررسی قرار گرفت . به نقل از طاها پخش طاها پخش از طاها پخش ؛ سیاوش وحدت مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالیگفت : این واحدهای صنعتی جزو صنایع شیمیایی ، فلزی و غذایی مستقر در شهرکهای صنعتیبجنورد، بیدک ، اسفراین و شیروان است.وی افزود:برای آشنایی وا...

فعالیت 81 درصدی واحد های صنعتی

تاریخ انتشار پست : 1395-10-8 دسته :
81 درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی فعال و نیمه فعال هستند.بجنورد, شهرک های صنعتی, واحد های صنعتی, سیاوش وحدتبهنقل از طاها پخش از طاها پخش ، سیاوش وحدت مدیرعامل شرکتشهرک های صنعتی استان گفت : تامین زیرساخت های صنعتی از جمله حمایت های سخت افزاریاز صنایع کوچک است که هم اکنون 14 شهرک و ناح...

انجام 19 طرح پژوهشی در شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی

تاریخ انتشار پست : 1395-9-15 دسته :
19 طرح پژوهشی در شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی انجام و اجرا شده است .طرح پژوهشی, شرکت شهرک های صنعتی, بجنورد, سیاوش وحدتبهنقل از طاها پخش از طاها پخش ، مدیرعامل شرکت شهرک هایصنعتی خراسان شمالی گفت : افزایش ماندگاری آبنبات بجنورد در هوای آزاد از جمله طرحهای پژوهشی انجام شده در این شرکت است که نتیجه این پژوهش در سه کا...