طاها پخش

بررسی شرایط 8 واحد صنعتی کوچک


تاریخ انتشار پست : 1395-12-10 بازدید : 19
بررسی شرایط 8 واحد صنعتی کوچک
شرایط 8 واحد صنعتی کوچک در استان برای پذیرش در فرابورس مورد بررسی قرار گرفت . به نقل از طاها پخش طاها پخش از طاها پخش ؛ سیاوش وحدت مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالیگفت : این واحدهای صنعتی جزو صنایع شیمی
دسته :

فعالیت 81 درصدی واحد های صنعتی


تاریخ انتشار پست : 1395-10-8 بازدید : 1
فعالیت 81 درصدی واحد های صنعتی
81 درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی فعال و نیمه فعال هستند.بجنورد, شهرک های صنعتی, واحد های صنعتی, سیاوش وحدتبهنقل از طاها پخش از طاها پخش ، سیاوش وحدت مدیرعامل شرکتشهرک های صنعتی استان گ
دسته :
انجام 19 طرح پژوهشی در شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی
19 طرح پژوهشی در شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی انجام و اجرا شده است .طرح پژوهشی, شرکت شهرک های صنعتی, بجنورد, سیاوش وحدتبهنقل از طاها پخش از طاها پخش ، مدیرعامل شرکت شهرک هایصنعتی خراسان شمالی گفت : افزایش ماندگاری آب
دسته :
تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد