طاها پخش

نرود میخ آهنی در سنگ یعنی چه؟


تاریخ انتشار پست : 1394-10-14 بازدید : 644
نرود میخ آهنی در سنگ یعنی چه؟
حکایت جالب ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگکنایه از:کسانی که به خاطر نادانی هیچ نصیحتی را قبول نکنند.داستان: روزی روزگاری، کاروانی به قصد تجارت از ایران عازم یونان شد. در آن دوره هر کاروانی که به قصد تجارت عازم سرزمینی م
دسته :

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ش)


تاریخ انتشار پست : 1394-9-22 بازدید : 79
ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ش)
معرفی انواع ضرب المثل به ترتیب حروف الفباشاهنامه آخرش خوشه !شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !شاگرد اتو گرم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه !شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه !شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !شب دراز است و ق
دسته : ضرب المثل

ضرب المثل ایرانی به ترتیب حروف الفبا (چ)


تاریخ انتشار پست : 1394-7-27 بازدید : 70
ضرب المثل ایرانی به ترتیب حروف الفبا (چ)
به گزارش ضرب المثل های ایرانیچار دیواری اختیاریچاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسیچاه نکنده منار دزدیدهچاقو دسته خودشو نمیبرهچاه کن همیشه ته چاههچرا توپچی نشدیچراغی که به خونه رواست، به مسجد حرام استچشته خور بدتر از میراث
دسته : ضرب المثل

انواع ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا (ج)


تاریخ انتشار پست : 1394-7-15 بازدید : 157
انواع ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا (ج)
به گزارش انواع ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا«جا تره و بچه نیست.»«جاده دزد زده تا چهل روز امنه.»«جای سوزن انداختن نیست.»«جایی نمی خوابه که آب زیرش بره.»«جایی که میوه نیست چغندر، سلطان مرکباته.»«جلوی آب رودخانه را می شود
دسته : ضرب المثل

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ت) | جدید


تاریخ انتشار پست : 1394-7-12 بازدید : 105
ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ت) | جدید
به گزارش انواع ضرب المثل , ضرب المثل های قدیمی تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانهتابستون پدر یتیمونهتا پریشان نشود کار بسامان نرسدتا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشدتا تنور گرمه نون و بچسبونتا چراغ روشنه جونورها ا
دسته : ضرب المثل
تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد