نرود میخ آهنی در سنگ یعنی چه؟

تاریخ انتشار پست : 1394-10-14 دسته :
حکایت جالب ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگکنایه از:کسانی که به خاطر نادانی هیچ نصیحتی را قبول نکنند.داستان: روزی روزگاری، کاروانی به قصد تجارت از ایران عازم یونان شد. در آن دوره هر کاروانی که به قصد تجارت عازم سرزمینی می شد مسافرانش چند شتر و اسب کرایه می کردند و کالایی که قصد فروش آن را داشتند بر حیوانات می بستند و ع...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ش)

تاریخ انتشار پست : 1394-9-22 دسته : ضرب المثل
معرفی انواع ضرب المثل به ترتیب حروف الفباشاهنامه آخرش خوشه !شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !شاگرد اتو گرم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه !شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه !شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !شب دراز است و قلندر بیکار !شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد ---گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم !شبهای...

ضرب المثل ایرانی به ترتیب حروف الفبا (چ)

تاریخ انتشار پست : 1394-7-27 دسته : ضرب المثل
به گزارش ضرب المثل های ایرانیچار دیواری اختیاریچاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسیچاه نکنده منار دزدیدهچاقو دسته خودشو نمیبرهچاه کن همیشه ته چاههچرا توپچی نشدیچراغی که به خونه رواست، به مسجد حرام استچشته خور بدتر از میراث خورهچوب را که برداری، گربه دزده فرار میکنهچوب معلم گله، هر کی نخوره خلهچشمش هزار کار میکنه که ابروش...

انواع ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا (ج)

تاریخ انتشار پست : 1394-7-15 دسته : ضرب المثل
به گزارش انواع ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا«جا تره و بچه نیست.»«جاده دزد زده تا چهل روز امنه.»«جای سوزن انداختن نیست.»«جایی نمی خوابه که آب زیرش بره.»«جایی که میوه نیست چغندر، سلطان مرکباته.»«جلوی آب رودخانه را می شود گرفت، جلوی حرف (دهن) مردم را نه.»«جواب ابلهان خاموشیست.»«جواب های، هویه.»«جوانی کجائی که یادت بخیر.»...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ت) | جدید

تاریخ انتشار پست : 1394-7-12 دسته : ضرب المثل
به گزارش انواع ضرب المثل , ضرب المثل های قدیمی تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانهتابستون پدر یتیمونهتا پریشان نشود کار بسامان نرسدتا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشدتا تنور گرمه نون و بچسبونتا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرونتا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بودتا کرکس بچه دارشد، مردار سیر نخوردتا گ...