طاها پخش

نرود میخ آهنی در سنگ یعنی چه؟


تاریخ انتشار پست : 1394-10-14 بازدید : 651
نرود میخ آهنی در سنگ یعنی چه؟
حکایت جالب ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگکنایه از:کسانی که به خاطر نادانی هیچ نصیحتی را قبول نکنند.داستان: روزی روزگاری، کاروانی به قصد تجارت از ایران عازم یونان شد. در آن دوره هر کاروانی که به قصد تجارت عازم سرزمینی م
دسته :

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ش)


تاریخ انتشار پست : 1394-9-22 بازدید : 80
ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ش)
معرفی انواع ضرب المثل به ترتیب حروف الفباشاهنامه آخرش خوشه !شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !شاگرد اتو گرم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه !شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه !شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !شب دراز است و ق
دسته : ضرب المثل

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (س)


تاریخ انتشار پست : 1394-9-15 بازدید : 92
ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (س)
تعدادی ضرب المثل رایج به ترتیب حروف الفبا (س) سینسالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته !سالی که نکوست از بهارش پیداست !سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین !سال به سال دریغ از پارسال !سبوی نو آب خنک دارد !سبوی
دسته : ضرب المثل

معنی ضرب المثل «زیراب کسی را زدن» در فارسی


تاریخ انتشار پست : 1394-8-27 بازدید : 105
معنی ضرب المثل «زیراب کسی را زدن» در فارسی
معنای ضرب المثل زیراب کسی را زدن چیست؟کلک کسی را کندن و امثال آن که شاید بتوان آنرا حتی در مورد از میان برداشتن و از بین بردن کسی یا چیزی استعمال کرد.در خانه های قدیمی تا کمتر از صد سال پیش که لوله کشی آب تصفیه شده
دسته : ضرب المثل

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ر)


تاریخ انتشار پست : 1394-8-25 بازدید : 108
ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ر)
طاها پخش ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسیراستی هیبت اللهی یا میخواهی منو بترسونی ؟راه دویده، کفش دریدهراه دزد زده تا چهل روز امنهرخت دو جاری را در یک طشت نمیشه شسترحمت بکفن دزد اولیرستم در حمام استرستم است و یکدست اس
دسته : ضرب المثل

ضرب المثل ایرانی به ترتیب حروف الفبا (چ)


تاریخ انتشار پست : 1394-7-27 بازدید : 70
ضرب المثل ایرانی به ترتیب حروف الفبا (چ)
به گزارش ضرب المثل های ایرانیچار دیواری اختیاریچاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسیچاه نکنده منار دزدیدهچاقو دسته خودشو نمیبرهچاه کن همیشه ته چاههچرا توپچی نشدیچراغی که به خونه رواست، به مسجد حرام استچشته خور بدتر از میراث
دسته : ضرب المثل

گفتم آدم نمی شوی، نگفتم شاه نمی شوی | ضرب المثل


تاریخ انتشار پست : 1394-7-23 بازدید : 67
گفتم آدم نمی شوی، نگفتم شاه نمی شوی | ضرب المثل
به گزارش داستان ضرب المثل گفتم آدم نمی شوی، نگفتم شاه نمی شویاین ضرب المثل در نکوهش کسانی که به مقامات دنیوی رسیده اند، ولی هیچ بهره ای از انسانیت و اخلاق نبرده اند، به کار می رود.پدری منکر آن بود که پسرش با شعور و آدم ش
دسته : ضرب المثل
تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد