نرود میخ آهنی در سنگ یعنی چه؟

تاریخ انتشار پست : 1394-10-14 دسته :
حکایت جالب ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگکنایه از:کسانی که به خاطر نادانی هیچ نصیحتی را قبول نکنند.داستان: روزی روزگاری، کاروانی به قصد تجارت از ایران عازم یونان شد. در آن دوره هر کاروانی که به قصد تجارت عازم سرزمینی می شد مسافرانش چند شتر و اسب کرایه می کردند و کالایی که قصد فروش آن را داشتند بر حیوانات می بستند و ع...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ش)

تاریخ انتشار پست : 1394-9-22 دسته : ضرب المثل
معرفی انواع ضرب المثل به ترتیب حروف الفباشاهنامه آخرش خوشه !شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !شاگرد اتو گرم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه !شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه !شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !شب دراز است و قلندر بیکار !شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد ---گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم !شبهای...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (س)

تاریخ انتشار پست : 1394-9-14 دسته : ضرب المثل
تعدادی ضرب المثل رایج به ترتیب حروف الفبا (س) سینسالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته !سالی که نکوست از بهارش پیداست !سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین !سال به سال دریغ از پارسال !سبوی نو آب خنک دارد !سبوی خالی را بسبوی پر مزن !سبیلش آویزان شد !سبیلش را باید چرب کرد !سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزت برسد...

معنی ضرب المثل «زیراب کسی را زدن» در فارسی

تاریخ انتشار پست : 1394-8-27 دسته : ضرب المثل
معنای ضرب المثل زیراب کسی را زدن چیست؟کلک کسی را کندن و امثال آن که شاید بتوان آنرا حتی در مورد از میان برداشتن و از بین بردن کسی یا چیزی استعمال کرد.در خانه های قدیمی تا کمتر از صد سال پیش که لوله کشی آب تصفیه شده نبود معنی داشت. زیرآب در انتهای مخزن آب خانه ها بوده که برای خالی کردن آب ، آن را باز می کردند . ا...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ر)

تاریخ انتشار پست : 1394-8-25 دسته : ضرب المثل
طاها پخش ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسیراستی هیبت اللهی یا میخواهی منو بترسونی ؟راه دویده، کفش دریدهراه دزد زده تا چهل روز امنهرخت دو جاری را در یک طشت نمیشه شسترحمت بکفن دزد اولیرستم در حمام استرستم است و یکدست اسلحهرستم صولت و افندی پیزیرسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت . " نریخت درد می و محتسب دیر گذشت ... ...

ضرب المثل ایرانی به ترتیب حروف الفبا (چ)

تاریخ انتشار پست : 1394-7-27 دسته : ضرب المثل
به گزارش ضرب المثل های ایرانیچار دیواری اختیاریچاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسیچاه نکنده منار دزدیدهچاقو دسته خودشو نمیبرهچاه کن همیشه ته چاههچرا توپچی نشدیچراغی که به خونه رواست، به مسجد حرام استچشته خور بدتر از میراث خورهچوب را که برداری، گربه دزده فرار میکنهچوب معلم گله، هر کی نخوره خلهچشمش هزار کار میکنه که ابروش...

گفتم آدم نمی شوی، نگفتم شاه نمی شوی | ضرب المثل

تاریخ انتشار پست : 1394-7-23 دسته : ضرب المثل
به گزارش داستان ضرب المثل گفتم آدم نمی شوی، نگفتم شاه نمی شویاین ضرب المثل در نکوهش کسانی که به مقامات دنیوی رسیده اند، ولی هیچ بهره ای از انسانیت و اخلاق نبرده اند، به کار می رود.پدری منکر آن بود که پسرش با شعور و آدم شود. از قضا آشوبی در مملکت به پا شد و در آن واقعه، پسر به سرکردگی و حمایت اشرار به سلطنت رسید. چون به...