چه عرقیاتی در دوران بارداری مضر و مفیدند؟

تاریخ انتشار پست : 1394-10-13 دسته : داروهای گیاهی و طب سنتی
همه عرقیات برای دوران بارداری مضر نیست ما شما را با عرقیات مفید آشنا می کنیم. زمانیکه بار شیشه دارید حتما خیلی مراقب خودتان و کودکی که در بطن دارید، باشید. بارداری همیشه با عوارضی همراه است که ممکن است برایتان سخت و عجیب باشد. دلتان می خواهد دوران بارداری شیرین و پر از خاطرات خوب داشته باشید و دردها و عوارض شایع این دو...