طاها پخش

نماز بسیار مجرب توسل به ابوالفضل عباس (ع)


تاریخ انتشار پست : 1394-10-10 بازدید : 1726
نماز بسیار مجرب توسل به ابوالفضل عباس (ع)
بسیار مجرب است نماز متوسل شدن به حضرت ابوالفضل عباس (ع)نماز کن فیکون حضرت ابوالفضل عباس(ع) بسیار مجربطرز خواندن: سه نماز دو رکعتی توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه اسلامدر هر رکعت بعد از حمد و سوره صد مرتبه یا حیُّ یاق
تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد